xMasterCopEx Minecraft Server

Offline
Players online:
0 / 0
Votes:
0
Version:
v0.15.6 alpha
Country:
Germany Germany flag
IP address:
ixtr.playmc.pe:25501
Attention players: An issue with server voting was reported. Working to fix it as soon as possible!
der server ist cool cool cool cool cool cool cool fsfksksfkFmykfytjstkdkfyfnsfjajrstktsktsrjstjytjytjyttnstmzdtmtstmygngnxgmyfnxmgykgmymfxzkdzkyzldzldzlszlszldzldlzdzldzlshdddyggddgmdgksgmdzldzkdzldzkdgkdhkdzkzdkddhldzzzkdzkdglygkstksdhssddglstkdtkskdsgmsmgsmtstlstlstkltygggggfmffdzstkstkatlszletltgsssgsgmsgmsstllgdzlsgkgsgkstkstkdgkdlztktkstksfjagmarkashRjSFKSLTDTOTSTYFYHDGYTYFIFXTPXTOXOGFXOXLFCFLTODZPZYTPXGLXLGXOTXKF,FLXXIRXRIIXRROYOTOTXITYYIFYFKYYRIFIRYIRxtxglxtpczpdlzdgpyfiyofytoyttoyfohjgcx
Vote for xMasterCopEx