Vietmine Minecraft Server

Vietmine icon Offline
Players online:
0 / 1,000
Votes:
0
Version:
BungeeCord 1.8.x-1.13.x
Country:
Vietnam Vietnam flag
IP address:
vietmine.com
MOTD:
[VietMine] 1.8.x → 1.13.x NEW MINIGAME - BIG UPDATE
Attention players: An issue with server voting was reported. Working to fix it as soon as possible!
VietMine là server Minecraft của Việt Nam. Được thành lập ngày 1 tháng 3 năm 2015. Với sứ mệnh tạo ra một sn chơi bền vững, vui vẻ, kết nối tất
cả cộng đồng người chơi Minecraft ở Việt Nam. Server bao gồm rất nhiều
chế độ chơi khác nhau như: Survival, Factions, KingDom, Cretive,
Skyblock, AcidIsland, KitPVP, Prison, Skywar, RPG và vô số các minigame
khác. Hi vọng Server sẽ mang lại nhiều niềm vui cho các bạn như sứ mệnh
của nó!
Vote for Vietmine