Vietmine Minecraft Server

Vietmine icon Online
Players online:
9 / 200
Votes:
0
Version:
XCord 1.7.x - 1.20.x
Country:
Vietnam Vietnam flag
IP address:
vietmine.com
MOTD:
VIETMINE.COM ▪ 1.8.x - 1.20.x
Attention players: An issue with server voting was reported. Working to fix it as soon as possible!
VietMine là server Minecraft của Việt Nam. Được thành lập ngày 1 tháng 3 năm 2015. Với sứ mệnh tạo ra một sn chơi bền vững, vui vẻ, kết nối tất
cả cộng đồng người chơi Minecraft ở Việt Nam. Server bao gồm rất nhiều
chế độ chơi khác nhau như: Survival, Factions, KingDom, Cretive,
Skyblock, AcidIsland, KitPVP, Prison, Skywar, RPG và vô số các minigame
khác. Hi vọng Server sẽ mang lại nhiều niềm vui cho các bạn như sứ mệnh
của nó!
Vote for Vietmine

Vietmine server stats

Players online